Znaczenie systematycznej rehabilitacji na przestrzeni 45 lat pacjentki z rozwojową dysplazją stawu biodrowego (studium przypadku)

Eleonora Stefańska-Szachoń, Anna Kubsik-Gidlewska, Marek Krochmalski, Marta Woldańska-Okońska, Marek Kiljański

Eleonora Stefańska-Szachoń, Anna Kubsik-Gidlewska, Marek Krochmalski, Marta Woldańska-Okońska, Marek Kiljański – The importance of systematic rehabilitation over 45 years of a patient with developmental dysplasia of the hip joint (case study). Fizjoterapia Polska 2023; 23(2); 182-194

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG0DF5B2

Streszczenie

Wrodzona dysplazja stawu biodrowego jest wadą teratogenną i dotyczy 2% populacji, powstaje w okresie płodowym i może być spowodowana czynnikami patologicznymi pochodzącymi zarówno ze strony matki, jak i płodu. Cechą charakterystyczną wrodzonej dysplazji stawu biodrowego jest niewykształcona, zbyt płytka panewka, która uniemożliwia stabilizację głowy kości udowej, co w konsekwencji doprowadza do zwichnięcia stawu biodrowego. Na podstawie wczesnych badan klinicznych oraz ultrasonograficznych stwierdzono, że w ostatnich latach nastąpiła zmiana w rozumieniu tej wady narządu ruchu na rzecz rozwojowej dysplazji stawu biodrowego, która może występować pod postacią podwichnięcia lub zwichnięcia stawu biodrowego. W pracy przedstawiono etapy leczenia pacjentki z rozwojową dysplazją stawu biodrowego na przestrzeni 45 lat, przebieg rehabilitacji oraz efekty usprawniania po zastosowaniu komórek macierzystych CD34+.

Słowa kluczowe: wrodzona dysplazja stawu biodrowego, rozwojowa dysplazja stawu biodrowego, komórki macierzyste CD34+, studium przypadku

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim