Analiza statyki miednicy u osób amatorsko trenujących pływanie i biegających rekreacyjnie

Paulina Majos, Marek Kiljański, Kamil Markowski, Zbigniew Śliwiński

P. Majos, M. Kiljański, K. Markowski, Z. Śliwiński – Analysis of pelvis statics in amateur swimmers and recreational runners. Fizjoterapia Polska 2020; 20(1); 100-105

Streszczenie
Wstęp. W ostatnich latach coraz więcej osób decyduje się na aktywność fizyczną. Wśród najpopularniejszych sportów znajduje się pływanie, bieganie czy jazda na rowerze. Zaburzenia statyki miednicy mogą mieć wpływ na powstawanie kontuzji podczas wykonywania aktywności fizycznej.
Cel pracy. Głównym celem niniejszej pracy jest ukazanie związku między prawidłową statyką miednicy a powstawaniem kontuzji podczas biegania lub pływania amatorskiego na podstawie analizy dostępnej literatury.
Materiał i metody. Wykonano przegląd aktualnej literatury dostępnej na podany temat. Materiały potrzebne do przeanalizowania tematu pochodzą ze specjalistycznych czasopism oraz artykułów znalezionych w sieci internetowej. Wykorzystano wyszukiwarki internetowe: Google Scholar oraz PubMed.
Dyskusja. Bieganie jest popularną aktywnością fizyczną na całym świecie. Urazy mięśniowo-szkieletowe u biegaczy są powszechne i można je przypisać niezdolności do kontrolowania równowagi miednicy w płaszczyźnie czołowej. Podczas pływania miednica również odgrywa znaczącą rolę. Jej prawidłowe ustawienie umożliwia utrzymanie optymalnego ruchu kończyn dolnych, co powoduje większą ekonomię oraz zwiększenie prędkości.
Wnioski. Nieprawidłowa statyka miednicy ma wpływ na powstawanie kontuzji w obrębie mięśni kończyn dolnych. Ustawienie miednicy modyfikuje ekonomikę chodu, biegu oraz pływania. Symetria miednicy w trakcie pływania warunkuje prawidłową technikę oraz powoduje wzrost efektywności pracy kończyn dolnych.

Słowa kluczowe:
statyka miednicy, ekonomika chodu, pływanie amatorskie, urazy mięśni kończyn dolnych

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim