Badania nad zastosowaniem terapii wysokotonowej w zespołach bólowych kręgosłupa

Aneta Hak, Kazimierz Arabski, Grzegorz Gałuszka, Renata Gałuszka, Paweł Ochwanowski, Małgorzata Kronenberger, Marcin Oryniak

Aneta Hak, Kazimierz Arabski, Grzegorz Gałuszka, Renata Gałuszka, Paweł Ochwanowski, Małgorzata Kronenberger, Marcin Oryniak – The application of high-tone therapy in spinal pain syndromes. Fizjoterapia Polska 2004; 4(3); 259-264

Streszczenie

Wstęp. Zadania rehabilitacji w wieku podeszłym mają na celu: poprawę wydolności układu sercowo-naczyniowego, poprawę wydolności układu oddechowego, wzmacnianie układu kostno-stawowo-mięśniowego (poprawa zakresu ruchomości w stawach i siły mięśni), wpływu na układ nerwowy i analizator kinestetyczny (stosowanie ćwiczeń równoważnych i koordynacyjnych). Aby zrealizować wyżej wymienione założenia należy stosować skojarzone metody usprawniania leczniczego. Do metod, które można zastosować łącznie należą kinezyterapia i terapia wysokotonowa. W tego rodzaju terapii stosowane są wyłącznie zmienne pola elektromagnetyczne (prądy średniej częstotliwości w zakresie tonów wysokich od ok. 4 kHz do ok. 12 kHz). Celem pracy była ocena skuteczności kinezyterapii u pacjentów z zespołami bólowymi kręgosłupa w skojarzeniu z leczeniem terapią wysokotonową. Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 31 pacjentów (gr. A), w wieku 50-85 lat. Grupę kontrolną (gr. B) stanowiło 31 chorych w wieku 50-85 lat. W grupie A kinezyterapię stosowano przez 16 tygodni, 2 razy w tygodniu. U pacjentów tych stosowano również program terapii wysokotonowej. Pacjenci z grupy B zostali poddani tylko kinezyterapii, identycznej jak grupa badana. Wyniki. Po przeprowadzeniu leczenia w grupie badanej stwierdzono zwiększenie zakresu ruchomości kręgosłupa lędźwiowego i piersiowego w badaniu plurimetrem. Wyraźnie wzrósł wskaźnik dobrego samopoczucia oraz równowaga dynamiczna. W grupie kontrolnej wskaźniki te osiągnęły niższe wartości. Wnioski. Korzystne działanie terapii wysokotonowej jako czynnika uzupełniającego kinezyterapię związane jest ze stymulacją procesów regeneracji tkanek i poprawą metabolizmu komórkowego. Uzyskane wyniki uzasadniają potrzebę prowadzenia dalszych badań nad skutecznością programu rehabilitacji, z zachowaniem postępowania skojarzonego u osób z zespołami bólowymi kręgosłupa, celem poprawienia jakości ich życia.

Słowa kluczowe:
zespoły bólowe kręgosłupa, elektroterapia, ćwiczenia
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim