Wspomagający wpływ terapii pulsacyjnym polem elektromagnetycznym na siłę mięśnia czworogłowego po oparzeniu

Walaa Abd El Aziem Abd El Aziz, Wafaa Hussein Borhan, Haidy Nady Ashem, Ashraf El Sebaie Mohamme


Walaa Abd El Aziem Abd El Aziz, Wafaa Hussein Borhan, Haidy Nady Ashem, Ashraf El Sebaie Mohamme – Adjunctive effect of pulsed electromagnetic field therapy on quadriceps muscle strength after burn injury. Fizjoterapia Polska 2022; 22(4); 122-127

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG1A6ZsV

Streszczenie
Cel. Badanie to przeprowadzono w celu zbadania wpływu terapii pulsacyjnym polem elektromagnetycznym na siłę mięśnia czworogłowego po oparzeniu.
Metody. Od kwietnia 2021 do czerwca 2022 w badaniu wzięło udział 60 mężczyzn, którzy doznali oparzenia kończyny dolnej II stopnia i całkowitej powierzchni ciała (TBSA) od 25% do 35%. Ich wiek wahał się od 20-40 lat. Pacjenci zostali losowo przydzieleni do dwóch grup, grupy badanej składającej się z 30 pacjentów, którzy byli poddawani działaniu PEMF nad obszarem uda przed wykonywaniem ćwiczeń wzmacniających mięsień czworogłowy i grupy kontrolnej złożonej z 30 pacjentów, którzy wykonywali ćwiczenia wzmacniające mięsień czworogłowy. Pacjenci obu grup realizowali tradycyjny program fizykoterapii. Narzędziem oceny był dynamometr izokinetyczny do pomiaru szczytowego momentu siły mięśnia czworogłowego przed leczeniem i po 8 tygodniach leczenia dla obu grup.
Wyniki. Nie zaobserwowano istotnej różnicy między obiema grupami (badana i kontrolna) w średnich wartościach szczytowego momentu siły mięśnia czworogłowego przed leczeniem (p > 0,05). Wystąpił istotny wzrost średnich wartości szczytowego momentu siły mięśnia czworogłowego po 8 tygodniach leczenia w obu grupach (p < 0,05). Wystąpiła istotna różnica w średnich wartościach szczytowego momentu siły mięśnia czworogłowego po leczeniu w grupie badanej w porównaniu z grupą kontrolną (p < 0,05).
Wniosek. Terapia pulsacyjnym polem elektromagnetycznym jest skuteczną metodą, która może być stosowana do poprawy siły mięśni i wydajności u pacjentów z oparzeniami kończyn dolnych, gdy jest stosowana przed ćwiczeniami wzmacniającymi.

Słowa kluczowe
pulsacyjna terapia polem elektromagnetycznym, ćwiczenia wzmacniające, szczytowy moment siły mięśnia czworogłowego, oparzenie kończyn dolnych

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim